Prezentace jednoho z největších výrobců vajec a vepřového masa Zpět      
   

Divize výroby vepřového masa

Produkce vepřového masa

Roční produkce vepřového masa se pohybuje cca ve výši 7.500 tun. Společnost pracuje v systému uzavřeného obratu stáda, tzn. že divize vepřového masa se skládá z řady provozů, které můžeme logicky rozčlenit na porodny selat a výkrm prasat.
provozovna výkrmu prasat Lety
provozovna výkrmu prasat a porodna prasnic Přílepov
porodna prasnic Jeníčkova Lhota
porodna prasnic Pořín
provozovna výkrmu prasat Turovec
porodna prasnic Přeštěnice
   
   
Zpět